7 Marraskuu 2016

Neste keskittyy omaan laaja-alaiseen sosiaalisen vastuun kehitysohjelmaan - IOI:n toiminta kehittymässä oikeaan suuntaan

Neste Oyj
Uutinen
7.11.2016

Neste keskittyy omaan laaja-alaiseen sosiaalisen vastuun kehitysohjelmaan - IOI:n toiminta kehittymässä oikeaan suuntaan

Finnwatch julkaisi 7.11.2016 seurantatutkimusraportin malesialaisen palmuöljy-yhtiön IOI:n toiminnasta erityisesti ihmis- ja työelämän oikeuksien toteutumisen osalta. Raportissa käsitellään pääasiassa IOI:n toimintaa, mutta siinä sivutaan myös suomalaisen Pauligin sekä Nesteen toimia IOI:hin liittyen.

Neste ei ole aloittanut raaka-ainehankintoja IOI:lta

IOI on ollut Finnwatchin aiempien tutkimusten aikana yksi Nesteen palmuöljyn toimittajista. Ilmoitimme 12.4.2016 keskeyttäneemme raaka-ainehankinnat IOI:lta RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) pysäytettyä IOI:n palmuöljytuotannon sertifioinnit ympäristökysymyksiin liittyen. RSPO on sittemmin jatkanut IOI:n palmuöljytuotannon sertifiointia. Vaikka emme hanki raaka-ainetta IOI:lta, olemme jatkaneet tiiviistä vuorovaikutusta ymmärtääksemme yhtiön suunnitelmia sekä seurataksemme sen toiminnan kehittymistä.

IOI:n kehityssuunta oikea

Finnwatchin uusimmassa raportissa nostetaan esiin työolojen ja työelämän oikeuksiin liittyvien toimien jo osin kehittyneen toivottuun suuntaan IOI:n tiloilla Malesiassa. Pidämme Finnwatchin raportin rakentavia kommentteja sekä parannusehdotuksia tärkeinä ja kannustamme IOI:ta jatkamaan kehitystyötään. Erityisesti siirtotyöläisten työelämän oikeuksien turvaamisessa IOI:lla on mahdollisuus osoittaa edelläkävijyytensä toimimalla yleisiä käytäntöjä paremmalla tasolla.

Neste valitsi kokonaisvaltaisen lähestymistavan sosiaalisiin kysymyksiin

Kuten Finnwatchin raportissa julkaistussa lausunnossa toteamme, emme ole keskittyneet vain IOI:n seurantaan, vaan edistäneet kokonaisvaltaisemmin eri hankintaketjujemme sosiaalisten kysymysten selvitystä- ja parannusta.

Aiemmin tänä vuonna saimme päätökseen koko yritystoimintaamme koskevan ihmisoikeusvaikutusarvioinnin ja aloitimme sosiaalista vastuuta koskevan johtamisjärjestelmän kehittämisen yhtiössämme. Yhteistyössä sosiaalisiin kysymyksiin erikoistuneen BSR-organisaation (Business for Social Responsibility) kanssa teimme selvityksen työelämän oikeuksia koskevasta tilanteesta Malesiassa ja käynnistimme aiheeseen liittyvän keskustelun palmuöljytoimittajiemme kanssa löytääksemme keinoja esiin nousseiden epäkohtien korjaamiseksi. Teemme vastaavanlaista selvitystä tänä vuonna Indonesiassa.

Monisyisiä sosiaalisen vastuun kysymyksiä käsitellessämme olemme tehneet läheistä yhteistyötä BSR:n kanssa sekä olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa sertifiointiorganisaatio RSPO:n ja ISCC, useiden kansalaisjärjestöjen sekä eri palmuöljytoimittajien kanssa. Jatkamme sosiaalisten kysymysten kehitysohjelmaamme aktiivisessa vuorovaikutuksessa nykyisten ja mahdollisten tulevien kumppaneiden kanssa myös tästä eteenpäin. Kannustamme niin palmuöljyteollisuutta kuin muitakin toimialoja käynnistämään vastaavanlaisia sosiaalisen tai ympäristövastuun projekteja sekä aloitteita.

Lue myös:

Nesteen työ ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi palmuöljyn toimitusketjussa tähtää myös hyvien esimerkkien tarjoamiseen

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää: neste.com