21 Maaliskuu 2014

Neste Oil edistää uusiutuvien lentopolttoaineiden kaupallistamista

Artikkeli

Lentoyhtiöiden kiinnostus uusiutuvia polttoaineita kohtaan kasvaa. Taustalla on pyrkimys vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Ennemmin tai myöhemmin lentoyhtiöiden on myös valmistauduttava fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen aikaan.

”Toisin kuin maantieliikenne, lentoliikenne tarvitsee välttämättä nestemäistä polttoainetta. Tarve uusiutuville lentopolttoaineille on joskus tulevaisuudessa todella kova”, muistuttaa Virpi Kröger, joka vastaa Neste Oilissa uusiutuvista lentopolttoaineista.

Vaikka uusiutuvilla polttoaineilla voisi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, niitä käytetään toistaiseksi vain vähäisiä määriä. Syy on tiedossa.

”Kaupallistamisen suurin este on uusiutuvan polttoaineen hinta, joka on korkeampi kuin vastaavalla fossiilisella polttoaineella.”

Lentoyhtiöt ja viranomaiset ovat jo reagoineet tilanteeseen. Eri puolilla maailmaa on käynnissä kokeiluja, joilla uusiutuvan polttoaineen käyttöä halutaan vakavissaan edistää.

Neste Oil on mukana hollantilaisessa projektissa, jonka muut osapuolet ovat lentoyhtiö KLM, Amsterdamin Schipholin lentokenttä, uusiutuvia lentopolttoaineita markkinoiva SkyNRG, Rotterdamin satama ja kaksi hollantilaista ministeriötä.

Marraskuussa 2013 käynnistyneen yhteistyön tavoitteena on edistää vastuullisesti tuotettujen biopolttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä. Neste Oilin rooli hankkeessa on kartoittaa uusiutuvan lentopolttoaineen jatkuvan tuotannon mahdollisuuksia ja tuotannon lisäämistä asteittain.Yhteistyöaloite palkittiin 5.3.2014 Amsterdamissa Sustainable Bio Award -palkinnolla.

”Projektimme on ainutlaatuinen koko maailmassa. Siinä ovat mukana kaikki tärkeät toimijat ja lisäksi ministeriöt. Laajapohjainen yhteistyö on tarpeen, jos uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä halutaan lisätä.”

Ei ole sattumaa, että projekti on käynnistetty juuri Hollannissa. Maassa on vahva lentoliikenteen keskittymä. Lisäksi Neste Oil valmistaa uusiutuvaa polttoainetta Rotterdamin jalostamollaan.

”Hollantilaiset haluavat olla selkeästi edelläkävijöitä He näkevät, että heillä on täällä kaikki mahdollisuudet laajentaa uusiutuvan polttoaineen käyttöä.”

Potentiaalia riittää. Kröger laskee, että pienikin lisäys uusiutuvan polttoaineen käytössä toisi mukanaan merkittävän kysynnän kasvun.

”Jos kaikki lentokoneet EU:n alueella käyttäisivät kerosiinia, jossa on kaksi prosenttia uusiutuvaa polttoainetta, polttoainekustannukset nousisivat vain kolme prosenttia, mutta uusiutuvan polttoaineen kysyntä kasvaisi miljoonaan tonniin vuositasolla.”

Uusiutuvia lentopolttoaineita voidaan tällä hetkellä tuottaa kahdella eri teknologialla, mutta mahdollisia tuottajia on vielä vähän. Uusia teknologioita voi olla kuitenkin tulossa hyväksyttäväksi piankin.

”Meidän etumme on se, että pystymme käyttämään useampia raaka-aineita kuin muut valmistajat. Lisäksi NEXBTL-lentopolttoaine toimii kaikissa moottoreissa ja sitä voi käyttää kaikissa sekoitussuhteissa nykyisen polttoainestandardin sallimaan viidenkymmenen prosentin sekoitussuhteeseen asti.”

NEXBTL-lentopolttoainetta on jo kokeiltu käytännön lentoliikenteessä. Lufthansa on lentänyt sillä yli 1000 lentoa.

”Kokeilussa todistettiin, että polttoaineemme todella toimii ja pystymme valmistamaan polttoainetta teollisia määriä”, Kröger sanoo.