27 Huhtikuu 2017

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Neste Oyj
Osavuosikatsaus
27.4.2017 klo 9.00


Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Hyvä alku vuodelle - vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 17 % viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 204 miljoonaa euroa (175 milj.)
  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 271 miljoonaa euroa (254 milj.)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,00 dollaria barrelilta (10,49 USD/bbl)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 286 dollaria tonnilta (288 USD/tonni)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -25 miljoonaa euroa (73 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 16,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2016: 16,9 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 15,3 prosenttia (31.12.2016: 15,4 %)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vuosi on alkanut hyvin: Öljytuotteet-segmentin tulos parani, ja Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pysyi onnistuneesti edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla. Nesteen ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 204 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 175 miljoonaa euroa. Kassavirtaan vaikutti tilapäisesti contango-varastojen kannattava rakentaminen.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 126 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli 86 miljoonaa euroa. Jalostusmarkkinoita kuvaava viitemarginaali oli keskimäärin 4,9 dollaria barrelilta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä eli käytännössä samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Lisämarginaali kuitenkin nousi 6,1 dollariin barrelilta, millä oli 20 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus edellisvuoteen verrattuna. Myyntimäärät ja venäläisen raakaöljyn käyttö kasvoivat.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 80 miljoonaa euroa, joka oli sama kuin edellisvuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate pysyi vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tasolla siitä huolimatta, että Yhdysvaltain BTC-verohelpotus päättyi vuoden 2016 lopussa. Myyntikatetta optimoitiin kohdistamalla myyntiä päämarkkinoiden välillä. Kokonaismyyntimäärä oli 543 000 tonnia eli 2 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Myyntimäärät ovat tyypillisesti alhaisimmat ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvaltain biopolttoainevelvoitteita koskevan lainsäädännön tilapäinen jäädyttäminen päättyi maaliskuussa 2017, ja kasvavat velvoitteet vahvistettiin uudelleen. Noin 82 % eli selvästi aiempaa suurempi osuus myyntimääristä meni Eurooppaan ensimmäisellä neljänneksellä. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitokset toimivat korkealla 99 %:n käyttöasteella. Raaka-aineiden optimointia jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus oli 72 % uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärät olivat edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla, mutta yksikkökatteet olivat selvästi pienemmät erityisesti Venäjällä ja Suomessa kilpailutilanteen takia. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (22 milj.).

Neste odottaa Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin olevan keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2016. Porvoon jalostamon käyttöasteen odotetaan olevan korkea, ja suunnitelmissa on tavanomaisia yksiköiden kunnossapitotöitä. Naantalin tuotantolinjalla pidetään suunniteltu kahden kuukauden suurseisokki kolmannella neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan vuoden 2016 keskimääräistä tasoa korkeampi. Neste jatkaa myyntikatteen optimointia kohdistamalla myyntiä päämarkkinoiden välillä, ja meillä on kiinnostavia markkinoita Euroopassa. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan lähes 25 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinoiden odotetaan pysyvän vaihtelevina, ja tavoitteenamme on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan paranevan kesää kohti edellisvuosien mukaisen kausiluonteisuuden ja sisäisten toimenpiteiden tukemina.

Strategiamme toteuttaminen etenee hyvin. Keskitymme jatkossakin asiakkaisiimme ja kasvuhankkeisiimme ja saamme jo aiemmin ilmoittamamme strategiset investoinnit päätökseen vuonna 2017. Tämän vuoksi uskomme, että vuodesta 2017 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs."

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2017 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 071 miljoonaa euroa (2 306 milj.). Kasvu johtui pääasiassa öljyn hinnan noususta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 204 miljoonaa euroa (175 milj.). Öljytuotteiden tulos parani selvästi vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja parannus johtui pääasiassa lisämarginaalin kasvusta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto pysyi edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali oli edellisvuotta heikompi pääasiassa Yhdysvaltain BTC-verohelpotuksen päättymisen seurauksena, mutta sitä kompensoi vahvempi viitemarginaali ja optimoitu myynnin kohdistaminen. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski selvästi vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Yksikkökatteiden pieneneminen heikensi liikevoittoa. Myös Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä pääasiassa Nynasin tuloksen heikentymisen vuoksi.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 126 miljoonaa euroa (86 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 80 miljoonaa euroa (80 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 11 miljoonaa euroa (22 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -17 miljoonaa euroa (-11 milj.), josta Nynasin osuus oli -7 miljoonaa euroa (0 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 271 miljoonaa euroa (254 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 42 miljoonaa euroa (48 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 24 miljoonaa euroa (23 milj.). Tulos ennen veroja oli 236 miljoonaa euroa (229 milj.), ja kauden voitto oli 201 miljoonaa euroa (214 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,57), ja osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (0,83).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Raakaöljyn tarjonnan ja kysynnän odotetaan tasapainottuvan, mikä saattaa päättää raakaöljyvarastojen kasvutrendin. Tunnustettujen asiantuntijoiden arviot öljyn maailmanlaajuisen kysynnän kasvusta vuonna 2017 vaihtelevat ja ovat 1,2-1,6 miljoonaa barrelia päivässä. Jalostuskapasiteetin odotetun kasvun valossa globaali öljytuotteiden kysyntä ja tarjonta vaikuttavat olevan suhteellisen hyvin tasapainossa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelujen mukaan. Markkinoiden vaihtelujen odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta, mikä vaikuttaa Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Neste odottaa öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin olevan keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2016. Porvoon jalostamon käyttöasteen odotetaan olevan korkea ja suunnitelmissa on tavanomaisia yksiköiden kunnossapitotöitä, mukaan lukien tuotantolinja 4:n koksinpoisto syksyllä. Uutta SDA-yksikköä käynnistetään parhaillaan. Naantalin yksikössä toteutetaan suunniteltu kahden kuukauden suurseisokki kolmannella neljänneksellä. Tavoittelemme vähintään 5,5 dollarin lisämarginaalia barrelilta, kun meneillään olevat strategiset investoinnit Porvoon SDA-yksikköön ja Naantalin yksikön rakennemuutokset saadaan päätökseen.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan vuoden 2016 keskimääräistä tasoa korkeampi. Neste jatkaa myyntikatteen optimointia kohdistamalla myyntiä päämarkkinoiden välillä, ja meillä on kiinnostavia markkinoita Euroopassa. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan lähes 25 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinoiden odotetaan pysyvän vaihtelevina, ja tavoitteenamme on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita. Neste arvioi parhaillaan mahdollisuuksia investoida uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiin, ja sijaintivaihtoehtoihin sisältyvät Yhdysvallat ja Singapore.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan paranevan kesää kohti edellisvuosien mukaisen kausiluonteisuuden ja sisäisten toimenpiteiden tukemina.

Strategiamme toteuttaminen etenee hyvin. Keskitymme jatkossakin asiakkaisiimme ja kasvuhankkeisiimme ja saamme jo aiemmin ilmoittamamme strategiset investoinnit päätökseen vuonna 2017. Tämän vuoksi uskomme, että vuodesta 2017 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Espoo, 26.4.2017

Neste Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 27.4.2017 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 2310 1620, muu Eurooppa +44 (0)20 7136 2056, Yhdysvallat +1 718 354 1158, osallistumiskoodi 1815525. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 3.5.2017 saakka numerossa (09) 2310 1650 (osallistumiskoodi 1815525).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.  Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää:neste.com