24 Marraskuu 2014

Strategia: kasvua asiakkaan kumppanina


Tuomas Hyyryläinen, Neste Oilin strategiajohtaja.

Artikkeli

Neste Oilin loppukesällä päivitetty strategia tiivistyy kahteen pääkohtaan yrityksen tahtotilasta:

  1. Yhtiö haluaa olla Itämeren alueen johtava polttoaineratkaisujen tarjoaja
  2. Yhtiö haluaa kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla globaaleilla markkinoilla.

Molempien tavoitteiden perustana on Neste Oilin entistä parempi kyky kuunnella asiakasta ja toimittaa heille kokonaisratkaisuja.

”Tarjoamme asiakkaillemme lisäarvoa tuottavia ratkaisuja, jotka liittyvät muun muassa joustavaan logistiikkaan ja toimitusketjuihin. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä monimutkaisia järjestelyjä toimitusketjun hallinnassaan, vaan he voivat keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Uusiutuviin raaka-aineisiin liittyvissä ratkaisuissa autamme asiakkaitamme vastaamaan jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön tuottamiin haasteisiin”, Neste Oilin strategiajohtaja Tuomas Hyyryläinen sanoo.

Ykkönen Itämeren alueella

Itämeren alueella Neste Oilin toiminta keskittyy Suomeen, Ruotsiin, Baltian maihin sekä Pietarin alueelle. Neste Oililla on näillä alueilla vahva kyky toimittaa kaikkia polttoaineratkaisuja kuluttajille, yritysasiakkaille ja polttoainejakelijoille. Vahva markkina-asema sekä edistyksellisen teknologian osaaminen ovat kasvun tukijalat.

”Tuotevalikoimamme on erittäin mielenkiintoinen Itämeren alueen asiakkaille. Haluamme olla täällä ykkönen ja vahvistaa asemaamme edelleen”, Hyyryläinen sanoo.

Uusia aluevaltauksia

Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnassa Neste Oil nojaa pitkäjänteiseen tutkimustoimintaansa ja teknologiaosaamiseensa. Edelläkävijyyttä vahvistetaan raaka-ainepohjan laventamisella sekä tuotevalikoiman kasvattamisella uusille alueille, joita voivat olla esimerkiksi biomuovit. Uusien tuotteiden raaka-aineena käytetään uusiutuvista raaka-aineista tuotettua NEXBTL:ää.

”Teknologia-, raaka-aine- ja jalostusosaamisemme ovat tällä alueella ainutlaatuisia ja ne mahdollistavat jatkossakin johtavan asemamme. Liiketoimintaa vauhdittaa lisäksi globaali trendi etsiä vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille.”

Menestyjä tulevaisuudessakin

Uudella strategialla luodaan menestystä seuraavalle vuosikymmenelle. Koska toimiala muuttuu alati, strategiaprosessi on jatkuvaa työtä ja strategiaa tarkennetaan aktiivisesti. Eurooppalaisten jalostamoiden ylikapasiteetti, päästölainsäädännön muutokset sekä laajentuva raaka-ainepohja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yksi strateginen kivijalka säilyy muuttumattomana.

”Olemme koko ajan lähempänä asiakastamme. Ymmärrämme heidän ja heidän asiakkaidensa tarpeita. Luomme asiakkaidemme kanssa uusia ratkaisuja, jotka auttavat heitä kehittämään omaa toimintaansa”, Hyyryläinen tiivistää.