5 Maaliskuu 2018

Nesteen ihmisoikeusohjelma alkanut vaikuttaa työelämän vastuullisuuskysymyksiin palmuöljyteollisuudessa

Neste Oyj
Uutinen
5. maaliskuuta 2018

Nesteen ihmisoikeusohjelma alkanut vaikuttaa työelämän vastuullisuuskysymyksiin palmuöljyteollisuudessa

L1040274.JPG


Me Nesteellä tiedostamme tärkeän roolimme haitallisten ihmisoikeusvaikutusten estämisessä ja liiketoimintaamme liittyvien riskien käsittelyssä. Viime vuosina olemme kehittäneet ja viimeistelleet oman toimintamme sekä arvoketjujemme ihmisoikeusarviointeihin (human rights due diligence) liittyvän lähestymistapamme sekä arviointien toteuttamisen keinoja.

Elokuussa 2017 päivitimme ihmisoikeussitoumuksemme ja julkaisimme periaatteemme, jotka selventävät ihmisoikeuksiin liittyviä standardejamme. Uskomme, että yhdessä Nesteen eettisten sääntöjen ja toimittajille laadittujen eettisten sääntöjen kanssa meillä on nyt vahva ihmisoikeuskehys, johon työntekijämme ja kumppanimme voivat tukeutua.

Voidaksemme todella vaikuttaa ihmisoikeuksiin, olemme alkaneet määritellä mahdollisia ihmisoikeusongelmia ja laatineet suunnitelman, jolla hallitsemme niihin liittyviä riskejä erityisesti käyttämämme palmuöljyn toimitusketjussa.

Osallistaminen varmistaa valmiuksien kehittymisen

"Perusteellinen ruohonjuuritason muutos edellyttää, että kaikki osapuolet ovat paitsi tietoisia niin myös ymmärtävät vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin", kertoo Nesteen ihmisoikeusasiantuntija Yan Peng Ng. "Merkityksellinen yhteydenpito liikekumppaneihimme ja toimitusketjumme eri osapuoliin on keskeinen keinomme rohkaista heitä laatimaan omia kehitysohjelmia, joiden tarkoituksena on varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen heidän omassa toiminnassaan. Siksi olemme hakeutuneet suoraan keskusteluyhteyteen mahdollisimman monen toimittajan kanssa."

Lisätäksemme henkilökohtaisia keskusteluja aloimme järjestää Nesteen toimittajatyöpajoja sosiaalisiin kysymyksiin erikoistuneen asiantuntijakumppanimme BSR (Business for Social Responsibility) -järjestön kanssa. Työpajat, joita olemme toistaiseksi järjestäneet Malesiassa vuonna 2015 ja Indonesiassa vuonna 2016, perustuivat tekemiimme kahteen palmuöljyteollisuuden sosiaalisten ja työvoimavaikutusten arviointiin sekä niiden tuloksiin. Työpajoissa jaoimme keskeisiä havaintojamme arvioinneista ja saimme tilaisuuden kysyä toimittajiltamme heidän tärkeimmistä huolenaiheistaan ja mielipiteistään.

Marraskuussa 2015 järjestetty ensimmäinen työpaja Malesiassa keskittyi siirtotyöläisten rekrytointiin ja oikeuksiin, sillä suurin osa Malesian öljypalmuviljelmien työvoimasta on siirtotyöläisiä. Toinen toimittajien työpaja järjestettiin Indonesiassa helmikuussa 2017. Ohjelmassa oli roolipelejä työoloista ja työvoimaan liittyvistä asioista, kuten riittävästä palkasta ja satunnaisen työvoiman käytöstä, mitkä ovat keskeisiä kysymyksiä Indonesian kontekstissa. Työpajassa korostettiin myös työntekijöiden kuulemisen ja tehokkaiden valitusmekanismien tärkeyttä. Harjoitusten skenaariot pohjautuivat arviointeihin, joka toteutettiin kahden suuren palmuöljytoimittajan viljelmillä yhdessä BSR:n asiantuntijoiden kanssa.

Onko työllämme ollut vaikutusta?

Yhteensä 46 osallistujaa Nesteen 12 toimittajalta on osallistunut toimittajatyöpajoihin, ja muita toimijoita on tavoitettu muilla yhteydenpidon keinoilla. Näkemyksiä ja ajatuksia on vaihdettu, ja palautetta on annettu ja vastaanotettu. Mutta olemmeko vaikuttaneet ihmisoikeuksiin? Koska tämän tyyppisiä vaikutuksia on vaikea mitata ja todentaa, pyysimme muutamia sidosryhmiemme edustajia jakamaan mielipiteensä asiasta:

"Kovinkaan monet yhtiöt eivät ota toimittajia kumppaneikseen samalla tavoin kuin Neste. Yleensä yhtiöt arvioivat toimittajia ylhäältä alaspäin tai tekevät tarkastuksia ja pyytävät toimittajia korjaamaan löytyneet ongelmat. Tällainen toimintatapa johtaa yleensä lyhytaikaisiin korjausliikkeisiin ilman pysyvää vaikutusta", toteaa Jaewon Kim, Associate Director BSR:stä. "Jos todella halutaan parantaa asioita, toimittajat on saatava ymmärtämään, mikä ongelman aiheuttaa. Ja juuri näin Neste toimii. Se pyrkii yhdessä toimittajien kanssa löytämään perimmäiset syyt nimenomaan toimittajien näkökulmasta."

"Kun palmuöljy-yhtiö IOI:n rekrytointikäytäntöihin ja siirtotyöläisten kohteluun kiinnitettiin huomiota Finnwatchin raporteissa 2014 ja myöhemmin 2016, Neste otti kyseiseen palmuöljytoimittajaansa kohdistuneet havainnot vakavasti. Se kävi IOI:n kanssa keskusteluja jo ennen kuin Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestö (RSPO) keskeytti IOI:n sertifioinnit maankäyttöoikeuksiin ja turvemetsien suojeluun liittyvien ongelmien vuoksi. Neste ja Finnwatch tekivät samanaikaisesti hyvää yhteistyötä tukeakseen IOI:ta muutoksessa. Myöhemmin IOI pyysi BSR:ää auttamaan ongelmien selvittämisessä ulkopuolisen asiantuntijan näkökulmasta. Yhdessä nämä toimenpiteet loivat positiivisen ilmapiirin, joka auttoi IOI:ta parannusten tekemisessä. IOI muutti työvoimaan liittyviä käytäntöjään ja jatkaa toimintansa vastuullisuuden kehittämistä edelleen", Jaewon Kim sanoo. 

"Lokakuussa 2017 IOI-konserni ilmoitti kolmesta merkittävästä työvoimaan liittyvästä käytännöstä. Se sitoutui lopettamaan rekrytointimaksujen perimisen työntekijöiltä, että se kunnioittaa järjestäytymisvapautta ja että se pyrkii maksamaan toimeentulon turvaavan palkan. Jos näitä käytäntöjä noudatetaan asianmukaisesti, niistä tulee uusi standardi alalla, jolla on toistuvasti havaittu työntekijöiden riistämistä ja heidän oikeuksiensa rikkomuksia. Me Finnwatchilla odotamme Nesteen asettavan vastaavat standardit kaikille palmuöljytoimittajilleen. Nyt kun tällä teollisuudenalalla parannetaan toimintaa huomattavasti, myös palmuöljyn vastuullisuussertifiointien johtavan toimijan RSPO:n tulisi ottaa huomioon tämä kehitys vaatimuksiaan päivittäessään", toteaa Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

"Kolme vuotta Finnwatchin löydösten jälkeen ja kaksi vuotta Nesteen ja BSR:n Malesiassa tekemän sosiaalisten kysymysten arvioinnin jälkeen IOI käynnisti hankkeen, jossa yhtiö pyrkii ottamaan vastuulleen siirtotyöläisten rekrytointikustannusten maksamisen. Neste oli ensimmäinen yhtiö, joka kiinnitti huomiota tähän asiaan, ja vähitellen huomaamme koko teollisuudenalan muuttuvan. Neste ja BSR ovat tehneet töitä myös muiden malesialaisten palmuöljytoimittajien kanssa siirtotyöläisten kohtelun kehittämiseksi sekä auttaakseen yhtiöitä ymmärtämään, miksi niiden on kiinnitettävä asiaan huomiota. Nämäkin toimittajat ovat alkaneet nähdä siirtotyöläisiä koskevat asiat uudella tavalla", Jaewon Kim BSR:stä jatkaa. "Uskon, että Neste on oikealla tiellä. Se kuuntelee eikä pakota. Se pyrkii kohti pysyviä muutoksia eikä korjaa vain yksittäisiä ongelmia. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin."

Työ jatkuu

"Käynnistimme ihmisoikeusohjelmamme alueella, jossa uskomme saavuttavamme suurimman positiivisen vaikutuksen. Ohjelmamme tukee palmuöljyalan laaja-alaista vastuullisuuskehitystä, jota olemme jo aiemmin tukeneet metsäkadon ehkäisemiseen tähtäävällä työllämme. Myöhemmin olemme laajentaneet fokustamme sosiaalisen vastuun suuntaan", kertoo Nesteen vastuullisuusjohtaja Johan Lunabba. "Olemme kuitenkin edelleen kaukana maalista, koska sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen on haastavaa. Yhtiöt eivät voi pakottaa toisiaan maksamaan tiettyjä palkkoja tai tarjoamaan tiettyjä palveluita työntekijöilleen, jos laki ei sitä edellytä. Uskomme, että edistämällä hyviä käytäntöjä ja motivoimalla toimittajiamme voimme kannustaa heitä vaikuttamaan vastaavalla tavalla myös omiin toimittajiinsa. Näin voimme saada aikaan laaja-alaisen muutoksen."

Lisätietoja:
Johan Lunabba, vastuullisuusjohtaja, puh. 050 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com

Lue myös:
Neste maailman toiseksi vastuullisin yritys
Uudet ihmisoikeusperiaatteet vahvistavat Nesteen sitoumusta

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com