12 Syyskuu 2014

Uusiutuvat liuottimet uusin lisä resurssitehokkaisiin tuotteisiin

Artikkeli

Neste Oil haluaa tarjota asiakkailleen resurssitehokkaita tuotteita ja ratkaisuja, jotka säästävät uusiutumattomia luonnonvaroja ja vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä.

Yhtiön tärkein ympäristöä säästävä tuote on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NEXBTL-diesel. Uusia avauksia ovat biopohjaiset liuottimet.

”Haluamme olla yritys, jotka tarjoaa ratkaisuja suuriin globaaleihin ongelmiin”, sanoo Neste Oilin Öljytuotteet-liiketoiminnan johtaja Matti Lehmus.

Uusiutumattomat raaka-aineet hupenevat väistämättä. On selvää, että öljyvaroja on pakko käyttää säästeliäästi. Samaan aikaan maapallon ilmaston lämpeneminen pitää pysäyttää.

”Olemme isojen asioiden äärellä. Näiden suurien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan välttämättä resurssitehokkaita ratkaisuja. Neste Oililla resurssitehokkuus on strategian ytimessä”, Lehmus tiivistää.

Neste Oil on tehnyt jo pitkän matkan resurssitehokkuuden kehittämiseksi.

”1990-luvulla puhuimme puhtaasta liikenteestä. Monet ratkaisuista, jotka silloin luotiin, edistivät myös resurssitehokkuutta.”

Pisimmän loikan Neste Oil otti viisi vuotta sitten, kun uusiutuvan NEXBTL-dieselin valmistus aloitettiin.

”Olemme luoneet täysin uudenlaisen polttoaineen, jolla on selvästi matalampi hiilijalanjälki kuin perinteisillä polttoaineilla. Voimme antaa asiakkaillemme työkaluja, joilla he voivat vastata loppuasiakkaiden ja lainsäätäjän vaatimuksiin. Maailmassa on jo monia maita ja alueita, joissa lainsäädäntö edellyttää alemman hiilijalanjäljen tuotteita.”

Lehmus korostaa, että resurssitehokkuuden pitää olla koko toiminnan läpäisevä periaate.

”Hyvin näkyvä osa tätä työtä on laajeneva raaka-ainekirjo. Käytämme entistä enemmän jätteitä ja tähteitä ja pystymme siirtymään aina vain vaikeampiin raaka-aineisiin.”

Uusiutuvat polttoaineet ovat jollain tavalla kaikkien johtavien öljy-yhtiöiden agendalla. ”Ero on siinä, että me olemme siirtyneet tutkimusvaiheesta tuotantoon. Olemme tehneet isoja investointeja, ja meillä on tarvittava teknologia ja osaaminen.”

Lehmus arvioi, että kehitettävää riittää jatkossakin.

”EU on asettanut erittäin kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2050 mennessä hiilidioksidipäästöjä pitää pystyä vähentämään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Firmana voimme olla mukana tässä työssä, jos lisäämme tähteiden käyttöä ja siirrymme raaka-aineisiin, joiden hiilijalanjälki on erityisen matala.”

”Toinen tie on se, että menemme sovelluksissa laajemmalle kentälle. Tällä hetkellä teemme paljon töitä esimerkiksi uudenlaisten liuottimien kehittämiseksi. Haemme hiilijalanjäljeltään matalia vaihtoehtoja perinteisille, öljypohjaisille liuottimille.

Lainsäädäntö ja asiakkaiden tarpeet kehittyvät jatkuvasti. Lehmus toivookin, että asiakkaat kertoisivat aktiivisesti omista tarpeistaan.

”Punainen lanka meillä on selvillä, tarvitsemme tietoa ja palautetta myös asiakkailta. Mitkä ovat ne alueet, joissa tarvitaan resurssitehokkaita ratkaisuja? Tämä tieto auttaisi meitä suuntaamaan tutkimusta ja tuotekehitystä.”

  • Vuonna 2013 52 prosenttia Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä oli jätteitä ja tähteitä
  • Vuonna 2013 tuotetulla NEXBTL-dieselillä saavutettiin 4,8 miljoonan tonnin vähennys kasvihuonekaasujen päästöihin