29 Huhtikuu 2015

Yhden jalostamon taktiikalla

Artikkeli

Neste vahvistaa kilpailukykyään keskittämällä tuotantoa ja yhdistämällä Porvoon ja Naantalin jalostamot.

Eurooppalaisilla öljymarkkinoilla dieselin kysyntä kasvaa lähivuosina merkittävästi. Uusiutuvien polttoaineiden johtava valmistaja Neste vahvistaa markkina-asemaansa yhdistämällä Porvoon ja Naantalin jalostamot keskitetysti johdetuksi kokonaisuudeksi. Tämä antaa yhtiölle paremmat mahdollisuudet hyötyä markkinoiden muutoksista.

Nesteen Suomen jalostamot keskittyvät korkealaatuisiin öljytuotteisiin. Muutoksen yhteydessä kasvatetaan keskitisleiden ja erityisesti dieselin tuotantokapasiteettia. Nesteen tulos muodostuu korkealaatuisten tuotteiden jalostusmarginaalista.

Dieselin kysyntä on jatkuvassa kasvussa, ja raskaan polttoöljyn kysyntä heikkenee. ”Tällä ratkaisulla varmistamme kilpailukykymme muuttuvassa markkinatilanteessa ja parannamme jalostusarvoamme”, kertoo Nesteen tuotantojohtaja Jukka Kanerva.

Euroopan kehittyneimpiä jalostamoja

Käytännössä jalostamojen yhdistäminen merkitsee muutoksia sekä Porvoossa että Naantalissa. Prosessit yhdistetään, ja Naantalista tulee Porvoon viides tuotantolinja.Uuden mallin on suunniteltu olevan toiminnassa vuonna 2016. Ennen sitä bensiinin valmistus Naantalissa lopetetaan. Jakelu Naantalin terminaalissa jatkuu kuten ennenkin.

Porvoon jalostamo on jo nyt yksi Euroopan edistyksellisimmistä jalostamoista. Sen neljällä tuotantolinjalla valmistetaan korkealaatuisia polttoaineita. Naantalista tulee viides tuotantolinja, jossa valmistetaan dieseliä, bitumia, liuottimia ja tyhjiökaasuöljyä.

Naantalissa investoidaan nyt merkittävästi syöttöaineiden tuottamiseksi Porvoossa oleville linjoille. Syöttöaineita tarvitaan jatkossa kipeästi. ”Tyhjiökaasuöljyn saatavuus markkinoilta heikkenee tulevaisuudessa huomattavasti. Pystymme jatkossa tuottamaan sitä Naantalissa koko jalostamon tarpeisiin”, kertoo Kanerva.

Tuotannon ohjaus keskitetään

Uudenlainen toimintatapa muuttaa niin tuotannon, talouden kuin hankinnan ohjausta. Tuotantoa pystytään säätelemään kysynnän mukaan, ja pullonkaulat havaitaan ajoissa. Resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön, kun tuotantolinjoilla voidaan hyödyntää koko yhtiön kapasiteettia joustavasti.

Tämän kevään huoltoseisokki Porvoossa on keskeinen hanke matkalla kohti uutta jalostamokokonaisuutta. Sadan miljoonan investointi varmistaa, että tuotanto jatkuu mahdollisimman sujuvasti ja keskeytyksettä tulevaisuudessakin.

Kilpailuetua markkinoilta

Jalostusmarkkinoiden rakennemuutos suosii Nesteen kaltaisia toimijoita, joiden tuotanto on edistyksellistä ja korkealaatuista. Neste pystyy vastaamaan niin markkinamuutoksiin kuin kiristyvän ympäristölainsäädännön tarpeisiin ja saa siitä myös kilpailuetua.

  • Öljytuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä on edelleen kasvussa. Kasvu oli vuonna 2013 toista vuotta peräkkäin yhden prosentin luokkaa.
  • Dieselin kysyntä kasvaa edelleen erityisesti Euroopan kehittyneissä maissa. Suomessa kasvu oli 1,2 prosentin luokkaa.
  • Bensiinin kysyntä heikkenee maailmanlaajuisesti, vaikka se kasvaakin jonkin verran kehittyvissä maissa. Kysyntä putosi Suomen markkinoilla vajaat kaksi prosenttia vuonna 2013 ja myynti 20 prosenttia edellisvuodesta.