29 Kesäkuu 2016

3 syytä, miksi kaupunkien tulisi vaihtaa uusiutuvaan dieseliin

Neste Oyj
Uutinen
29.6.2016

neste_artikkelikuvat_FIN_1000px_500px_1_v2.jpg
  1. Välittömästi pienempi hiilijalanjälki

Kun otetaan huomioon polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt, uusiutuvaa dieseliä käyttävät ajoneuvot tuottavat huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin fossiilisella dieselillä kulkevat. Edistyksellinen ja kunnianhimoinen San Franciscon kaupunki on esimerkiksi vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi sen jälkeen, kun kaupungin koko ajoneuvokalusto siirtyi fossiilisesta dieselistä Neste uusiutuvaan dieseliin joulukuussa 2015.

Puhtaan, huippulaatuisen ja vähähiilisen Neste uusiutuvan dieselin käyttö vähentää hiilipäästöjä jopa 90 prosentilla* perinteiseen dieseliin verrattuna. Uskomatonta kyllä, jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin käyttö voi vähentää liikenteen hiilipäästöjä jopa sähköautoja enemmän**, mikäli sähkö ei ole peräisin uusiutuvista lähteistä.

  1. Puhtaampaa ilmaa kaikille

Merkittävän hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaalin lisäksi Neste uusiutuva diesel tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun liikenteen paikallisten päästöjen vähentämiseksi ja kaupunkien ilmanlaadun parantamiseksi:

  • 33 % vähemmän pienhiukkasia (ja vähemmän hiukkasia yleensä)
  • 9 % vähemmän typen oksideja (NOx)
  • 30 % vähemmän hiilivetyjä (HC)
  • 24 % pienemmät hiilimonoksidipäästöt ja vähemmän polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH)

Paikallisia päästöjä voidaan luonnollisesti vähentää tehokkaasti investoimalla uuteen kalustoon, kuten sähkömoottoreilla tai uusimmilla dieselmoottoreilla kulkeviin ajoneuvoihin. Mikäli tämän kaltaista investointia ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä, ja haitallisia päästöjä tulee vähentää välittömästi, on Neste uusiutuva diesel "drop-in"-tyyppinen ratkaisu, jota nykyiset ajoneuvot voivat siirtyä käyttämään välittömästi. Mitä vanhempia ja vähemmän kehittyneitä moottorit ovat, sitä selvempiä etuja Neste uusiutuva diesel tarjoaa päästöjen vähentämiseksi. 

  1. Ei uusia laitteita

Neste uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää kaikissa nykyisissä laitteissa ja moottoreissa. Uusiin ajoneuvoihin tai kalustoon ei siten tarvitse investoida eikä moottoreihin, polttoainesäiliöihin tai polttoaineen jakelujärjestelmään tarvita muutoksia. Tämä tekee uusiutuvaan dieseliin siirtymisestä erittäin helppoa kaupungeille, jotka etsivät ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

*) Perustuu EU:n uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) mukaisesti tehtyihin laskelmiin.
**) JEC Well-to-Wheels -tutkimus tulevaisuuden autojen polttoaineista ja voimansiirtolaitteista Euroopassa. WELL-to-Wheels -raportti ja liite 1 - versio 4.a, tammikuu 2014.