You are here

Kemiallinen vai mekaaninen kierrätys?

Tarvitsemme molempia, sillä tällä hetkellä Euroopassa vain yksi kolmasosa kuluttajamuovijätteestä kerätään kierrätystä varten, ja vielä tätäkin pienempi määrä lopulta kierrätetään. Euroopassa on asetettu tavoite nostaa muovipakkausten kierrätysaste 50 % vuoteen 2025 ja 55 % vuoteen 2030 mennessä. Mekaaninen kierrätys ei yksin riitä tavoitteiden saavuttamiseen, siksi kemiallista kierrätystä sekä sen tehokasta hyödyntämistä teollisessa mittakaavassa on kehitettävä.

Kemiallinen kierrätys täydentää mekaanista

Kemiallinen kierrätys tarjoaa mahdollisuuden kierrättää muovijätteitä laajemmin kuin perinteinen mekaaninen kierrätys. Kemiallisen kierrätyksen avulla myös monikerroksiset ja sekamateriaalijätteet voidaan nesteyttää termokemiallisessa prosessissa, joka muuntaa muovijätteen raakaöljyn kaltaiseksi materiaaliksi. Nestemäistä ja esikäsiteltyä jätemuovia voidaan käyttää korvaamaan raakaöljyä jalostamon raaka-aineena.

Nesteen fossiiliset öljynjalostamot ovat monipuolisia ja tuottavat monenlaisia lopputuotteita. Nämä nykyiset jalostusprosessit mahdollistavat nesteytetyn jätemuovin muuttamisen uuden muovin raaka-aineeksi, kemikaaleiksi ja polttoaineiksi.

Kemialliseen kierrätykseen perustuvat muovit, kemikaalit ja polttoaineet ovat korkealaatuisia ja ne voivat korvata neitseellisiin fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvat tuotteet ilman rajoituksia missä tahansa sovelluksessa, myös herkissä ja vaativissa sovelluksissa, kuten elintarvikekontaktissa, lääkepakkauksissa, leluissa ja autoteollisuudessa. Tämä ei yleensä ole mahdollista mekaanisesti kierrätetyille muoveille.